• 20141117-namnlöst-0001

    Rådgivning-Beställarstöd-Utveckling

    inom bygglogistik för byggherrar och entreprenörer i syfte att säkerställa en effektivare, säkrare och mer hållbar bygglogistik
    Läs mer

Hotell

Hotellprojekt är av naturliga skäl ofta placerade i citylägen eller på platser där många människor vistas. För att få produktionen att flyta bra krävs att entreprenörens lösning för bygglogistiken ger rätt effekter utifrån projektets behov och förutsättningar. Hotellprojekt är också spännande då de finns stora möjligheter till smarta lösningar p.g.a upprepningen av våningsplan och rumstyper vilket kan bidra till kortare byggtider. Vi har erfarenhet från nyproduktioner till förädling av befintliga fastigheter, från lite mindre till stora kompelxa projekt i centrala lägen.

Hus

Kontorshusprojekt är spännande, ofta med knepiga lägen ur ett logistiskt perspektiv. Vi har erfarenhet av allt från nyproduktioner till ombyggnationer av befintliga fastigheter, från mindre projekt till stora projekt med över 100 000 BTA. Det finns oftast omkringliggande verksamheter att ta hänsyn till, till detta kommer byggtrafiken som under vissa perioder blir intensiv. Det är ofta trånga infartsgator och ont om plats för lossning av gods, det gör att koordinering av byggtrafiken är ett måste för att undvika produktionsstörningar och minimera risken för skador.

Stadsutveckling

Stadsutvecklingsprojekt är komplexa projekt med många byggentreprenörer som ofta samtidigt, ska producera sitt projekt på effektivast möjliga sätt. Ofta är ytorna mycket begränsade och infartsvägarna är få. Det ställer höga krav på planeringen av transporter till och från området. Säkerhetsmässigt är dessa projekt en utmaning då inflyttning sker successivt under projektet med allt vad det innebär. Här har bygglogistiken en viktig roll att fylla genom bl.a. åtgärder för att minimera trafiken till området. Vi har bl.a. erfarenhet från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett av Sveriges största stadsutvecklings-projekt genom tiderna.

Sjukhus

I sjukhusprojekt är en störningsfri sjukvård A och O. Att ambulanser aldrig får hindras av byggtrafik är en förutsättning, likaså att en god vårdmiljö för patienter och personal måste vidmakthållas under hela projektet. Det ställer stora krav på att bygglogistiken hanteras på rätt sätt och ger avsedd effekt utifrån de behov och förutsättningar som gäller i det aktuella projektet.

Vi vill vara med och stötta före, under och efter projektet

för att säkerställa en logistiklösning som tar hänsyn till projektets förutsättningar och ger rätt effekt.