grön pil2I förfrågningsunderlag står det ofta något i stil med ”Entreprenören ska tillhandahålla en logistiklösning” och det är bra att man tänkt på logistiken i tidigt skede. Men varför behövs en logistiklösning? Hur ser behoven ut och vilka effekter ska logistiklösningen ge? Att transportera in material på våningsplan är en form av logistiklösning, att minimera anlöpande transporter, sköta samordning, leveransplanering och intransporter av material en helt annan. Det ger olika effekt men det betyder inte att den ena är rätt och den andra är fel. Det viktiga är att säkerställa rätt logistiklösning i kundens projekt.

Vi tillför värde genom vår erfarenhet och kunskap inom bygglogistik. Vi vill vara med och stötta under projekterings- och upphandlingsfasen med att identifiera förutsättningar, krav på effektmål mm, under produktionsfasen med uppföljning, coachning och efter projektet med erfarenhetsåterföring.

Vi hjälper entreprenörer att utveckla processer och flöden inom bygglogistik. De flesta med lite insikt delar nog vår uppfattning att de organisationer som lyckas producera smartare och till lägre kostnad kommer att tillhöra morgondagens vinnare.

Behöver du som byggherre hjälp inför ett kommande projekt? Eller kanske du som byggentreprenör behöver stöttning att utveckla era flöden och processer inom bygglogistik? Ring oss eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.

Välkommen!