Om Brimacon

20160222-namnlöst-0001-3

Vår vision

I sex år har Per Bramfalk arbetat med bygglogistik utifrån logistikoperatörens perspektiv och har på nära håll sett både utmaningar, hinder men också en positiv utveckling, att det finns goda möjligheter att skapa ett kostnadseffektivt, säkrare och mer hållbart byggande, inte i framtiden utan NU. Det finns förstås mycket kvar att lära inom bygglogistik och fortsatt mycket att förändra.

Vi vill vara med och bidra till branschens utveckling inom bygglogistik. Vi vill växa och utvecklas tillsammans med de bästa och mest erfarna personerna inom bygglogistik, personer som delar vår vision och vår drivkraft kring en positiv förändring i branschen. Vi tror behovet av kvalificerad rådgivning, beställarstöd och utveckling inom bygglogistik är stort i en bransch som så tydligt vill och är på väg framåt.

Brimacon vill stötta genom hela projektet, före – under – efter för att säkerställa en effektiv bygglogistik. Vi vill medverka till att våra kunder ökar sin kunskap och utvecklar egna strategier inom bygglogistik. Vi tror det är vägen framåt mot ett mer kostnadseffektivt, säkrare och mer hållbart byggande.